Minőségirányítás

A Schmidt Kft. tulajdonosai és ügyvezetése a megrendelők bizalmának erősítése, a Társaság piaci helyzetének megszilárdítása, további lehetőségek kiaknázása és az egyre magasabb minőségi követelmények kielégítésének biztosítása érdekében átfogó minőségirányítási rendszer kidolgozását határozták el, melynek bevezetésével és független fél általi tanúsíttatásával kívánják tovább emelni a vállalkozás tevékenységének színvonalát.

A Társaság ügyvezetésének és valamennyi munkatársának célja és vállalt kötelezettsége, hogy az EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány alapján kidolgozott minőségirányítási rendszer előírásainak szellemében dolgozva, az abban foglalt szabályozásokat betartva, meglévő és leendő megrendelőinek elvárásait és igényeit mind a végzett munka minősége, mind a határidők betartása, mind az egyéb követelmények tekintetében a legteljesebb mértékben kielégítse.

A minőségirányítási rendszer kidolgozása, bevezetése, alkalmazása, karbantartása, sikeres tanúsíttatása és folyamatos fejlesztése a Társaság valamennyi vezetőjének és munkatársának feladata. E tevékenységek eredményes végrehajtása növeli a Társaság munkájának szervezettségét, emeli a gyártott termékek minőségének színvonalát, és ezen keresztül hozzájárul a Társaság termékeinek magasabb szintű piaci elismeréséhez és a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának további javításához.

A Társaság valamennyi munkatársa - megismerve és megértve a minőségirányítási rendszer működtetéséből rá háruló feladatokat - vállalja a felelősséget saját és beosztottai munkájának minőségéért és - a Társaság vezetőivel egyetemben - elkötelezi magát a minőségirányítás ügye mellett.